داما چیست و آیا گزینه مناسبی برای مهاجرت خواهد بود ؟

ظرف چند هفته گذشته و بعد از اخباری که در رسانه های استرالیایی در مورد توافق موسوم به داما DAMA و شرایط ویژه اقامتی که این توافق برای پاره ای از متقاضیان ایجاد خواهد کرد ،‌پخش شده بود سوالهای [...]

0 مطالعه‌ی بیشتر