از میان پرونده های مهاجرت – رد شدن درخواست شهروندی استرالیا به دلیل نمره آیلتس نا معتبر

سیستم مهاجرت به  استرالیا پایه های قانونی بسیار پیچیده و در هم تنیده ای دارد . مثال معروفی وجود دارد که قانون مهاجرت استرالیا بعد از قوانین مالیاتی این کشور ، پیچیده ترین و حجیم ترین بخش حقوقی [...]

0 مطالعه‌ی بیشتر

از میان پرونده های مهاجرت – لغو ویزای اقامت دایم بعد از دوسال !!

سیستم مهاجرت به  استرالیا پایه های قانونی بسیار پیچیده و در هم تنیده ای دارد . مثال معروفی وجود دارد که قانون مهاجرت استرالیا بعد از قوانین مالیاتی این کشور ، پیچیده ترین و حجیم ترین بخش حقوقی [...]

0 مطالعه‌ی بیشتر

مقایسه آماری تعداد دعوتنامه ها دردو سال مالی گذشته

دو جدول زیر تعداد دعوتنامه های ارایه شده برای ساب کلاسهای ۱۸۹ و ۴۸۹ فامیلی در دو سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ و همچنین ۲۰۱۶-۲۰۱۷ جهت مقایسه تحلیلی به حضور شما ارایه میگردد. در سال مالی آتی برای ماه جولای [...]

0 مطالعه‌ی بیشتر

خبر مهم : تغییرات در لیست مشاغل کوتاه مدت استرالیا

در تغییرات اعلام شده لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا جهت سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ، لیست مشاغل مورد نیاز کوتاه مدت یا STSOL بیشترین حجم تغییرات را به خود اختصاص داده است . در نوشتار ذیل این تغیییرات را [...]

0 مطالعه‌ی بیشتر