مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای اسپانسر کارفرما

توضیحات کلی

مهاجرت به استرالیا از طریق این ویزا برای افرادی مناسب می‌باشد که شغل و مهارت آن‌ها در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا است و یک کارفرما داخل خاک استرالیا ایشان را رسماً استخدام نماید. در صورتی که آن کارفرما، کسب و کار موفقی داشته باشد و دولت به ایشان اجازه‌ی استخدام نیروی کار خارجی بدهد و همچنین مهارت متقاضی توسط سازمان مربوطه ارزیابی شود، دولت استرالیا به آن فرد ویزای اقامت دائم از طریق اسپانسر کارفرما می‌دهد و فرد می‌تواند به استرالیا مهاجرت کند.

ویزای اقامت موقت با ساب‌کلاس 457 برای افراد متخصص و ماهری است که می‌خواهند به استرالیا مهاجرت کنند و برای یک کارفرمای مورد تایید دولت استرالیا، نهایتاً به مدت 4 سال کار کنند. متقاضی می‌بایست توسط یک کارفرمای مورد تایید،‌ اسپانسر شود. یک کارفرما زمانی می‌تواند یک فرد را برای دریافت این ویزا حمایت کند که نتوانسته باشد یک شهروند استرالیا و یا فردی با اقامت دائم استرالیا را برای آن سمت استخدام کند.

شرایط ویزای اقامت دائم با ساب‌کلاس 187 دقیقاً مطابق با ویزای 186 است با این تفاوت که متقاضی در مناطق خاص و کم‌جمعیت استرالیا مشغول به کار می‌شود.

ویزای ساب‌کلاس 186 یک ویزای اقامت دائم برای متقاضیانی است که با توجه به مهارت و تخصصشان می‌خواهند در استرالیا کار کنند. این ویزا در دو مرحله انجام می‌شود، مرحله اول انتخاب شدن متقاضی توسط یک کارفرمای تایید شده توسط دولت استرالیا و مرحله‌ی دوم تشکیل پرونده در زیرشاخه‌ی اسپانسری است. این ویزا از سه زیرشاخه‌ی زیر تشکیل می‌شود:

        – تبدیل ویزای موقت

افرادی که با استفاده از ویزای ساب‌کلاس 457 وارد استرالیا شده‌اند و به مدت دو سال برای یک کارفرما کار کرده‌اند و آن کارفرما به متقاضی پیشنهاد یک سمت دائمی داده است، می‌توانند از این زیرشاخه برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند.

        – ورود مستقیم

– برای متقاضیانی است که مستقیماً توسط یک کارفرما استخدام شده‌اند
– تا بحال در استرالیا کار نکرده‌اند یا مدت زمان بسیار کوتاهی کار کرده‌اند
– متقاضیانی که ویزای اقامت موقت دارند ولی نمی‌توانند از زیرشاخه‌ی تبدیل ویزای موقت استفاده کنند

        – توافقی

برای متقاضیانی که از طرف یک کارفرما تحت توافقنامه‌ی کاری، اسپانسر شده‌اند

لاج پرونده

کلیه‌ی امور پرونده ویزای اسپانسر کارفرما به صورت انلاین انجام می‌شود. در مرحله درخواست ویزا، در صورت تایید دو مرحله قبل و بعد از تطابق بیشتر سطح تخصص فرد متقاضی و همچنین پیش‌نیازهای دیگر مانند بیمه سلامت خصوصی و … متقاضی می‌تواند ویزای خود را دریافت نماید.

معرفی کارمند

در این مرحله اسپانسر باید اثبات کند که در مرحله اول به شغل پیشنهادی جهت فرد متقاضی نیاز دارد و اگر این شغل در سطح مهارتی سه یا چهار استرالیا باشد، باید اثبات نماید که فعالیت کافی در جهت استخدام نیروی کار استرالیایی را انجام داده است. همچنین میزان تحصیلات و مهارت فرد متقاضی باید با شغل معرفی شده برای ایشان همخوانی و تطابق داشته باشد

تایید کارفرما

در این مرحله باید مدارکی دال بر فعال بودن اسپانسر به عنوان یک شرکت یا تجارت در داخل خاک استرالیا و یا خارج آن ارایه شود. همچنین در صورتیکه شرکت در داخل خاک استرالیا به ثبت رسیده باشد و بیش از یکسال از عمر آن بگذرد، باید ملاحظات انجام هزینه در مورد آموزش کارکنان استرالیایی را نیز به اثبات برساند.

ارتباط با ما

پیام خود را برای وکیل شرکت بفرستید

Start typing and press Enter to search