خلاصه ظرفیتهای زیرساختی در استرالیا

مطابق آخرین آمار ارایه شده در انتهای سال ۲۰۱۵ ، حجم عظیمی از فعالیتهای اقتصادی استرالیا در بخش زیر ساخت ارایه میگردد . در ذیل خلاصه ای از ظرفیتهای زیر ساختی این کشور جهت بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در استرالیا جهت استحظار شما عزیزان ارایه میگردد.

  • بیش از ده درصد تولید ناخالص ملی از صنایع زیر ساختی تامین میگردد
  • حجم حمل و نقل عمومی جاده ای این کشور ۲۱۰.۶ ملیارد تن کیلومتر در سال
  • حجم حمل و نقل عمومی ریلی این کشور ۲۹۰.۶ ملیارد تن کیلومتر در سال
  • سالیانه ۳۳.۹ ملیون مسافر از طریق پروازهای بین المللی در استرالیا جا به جا میشوند
  • سالیانه ۵۷.۲ ملیون مسافر از طریق پروازهای بین داخلی در استرالیا جا به جا میشوند
  • سالیانه ۶.۹ ملیون کانتینر ۲۰ فوت از طریق حمل و نقل دریایی در ۵ بندر اصلی استرالیا جا به جا میگردد
  • بیش از ۸۷۳ هزار کیلومتر جاده بین شهری در استرالیا
  • بیش از ۳۳ هزار کیلومتر ریل بین شهری و ۱۶۷۲ کیلومتر ریل درون شهری
  • بیش از ۷۰۰ بیمارستان عمومی و ۶۲۰ بیمارستان خصوصی
  • سالانه بیش از ۱۰ ملیون بستری و پذیرش در بیمارستانهای عمومی و خصوصی استرالیا

 

Recent Posts

Leave a Comment

ارتباط با ما

پیام خود را برای وکیل شرکت بفرستید

Start typing and press Enter to search

Call Now Button