خبر مهم – تغییرات در قوانین و لیستهای مهاجرتی استرالیا

امروز ۱۹ اپریل ۲۰۱۷ ، روز پر خبری در مهاجرت به استرالیا بوده است .

ابتدا نخست وزیر استرالیا در پیامی ویدیویی اعلام کرد که به دلیل حمایت از فعالان بازار کار استرالیا از این به بعد ویزاهای اسپانسر کارفرما با ساب کلاس ۴۵۷ را متوقف خواهد کرد و ویزاهای موقت جدیدی برای تامین نیاز بازار کار استرالیا به نیروهای متخصص اعلام خواهد شد .

 

در خبر مهم بعدی دو لیست مشاغل جدید اعلام شد و تغییرات مهمی در لیستهای مشاغل جهت ویزاهای تخصصی اعلام گردید.

چکیده این تغییرات به شرح زیر است :

لیست مشاغل اصلی که تاکنون با نام SOL شناخته شده است تغییر نام داده است و از این به بعد با عنوان (Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL  شناخته خواهد شد که به شرح زیر اعلام شده است :

https://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/mltssl

توضیح مهم :

رشته های دارای سه ستاره محدودیتهایی در اخذ ویزای ۴۵۷ دارند

رشته های دارای دو ستاره امکان اقدام برای ویزاهای اسپانسر ایالتی از جمله ۱۹۰ و ۴۸۹ ایالتی را ندارند .

تغییرات عمده ای در رشته های موجود در لیست اعلامی نسبت به لیست جاری مشاهده نشده است .

 

لیست مشاغلی که تا کنون با عنوان CSOL شناخته میشده است تغییر نام داده و از این به بعد با عنوان STSOL شناخته میشود که به شرح زیر اعلام میگردد:

https://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/combined-stsol-mltssl

این لیست تغییرات بسیار ی داشته و رشته های متعددی از ان حذف شده اند که لیست این رشته های حذف شده به شرح زیر است :

http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/removed-skilled-occupations

پاره ای از رشته های مهمی که از این لیست حذف شده اند به شرح زیر اعلام میگردد:

Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)

Biochemist

Biotechnologist

Building and Engineering Technicians NEC

Call or Contact Centre Manager

Dental Therapist

Electronic Engineering Draftsperson

Electronic Engineering Technician

Financial Institution Branch Manager

Gas or Petroleum Operator

Importer or Exporter

Life Scientist (General)

Market Research Analyst

Mechanical Engineering Draftsperson

Metallurgist

Policy and Planning Manager

Procurement Manager

Production Manager (Manufacturing)

Public Relations Manager

Sales Representative (Industrial Products)

Sales Representative (Medical and Pharmaceutical Products)

Sports Administrator

Telecommunications Technician

Web Developer

Wholesaler

 

Recent Posts

Leave a Comment

ارتباط با ما

پیام خود را برای وکیل شرکت بفرستید

Start typing and press Enter to search

Call Now Button